Stichting B.A.L.

Bevordering actieve leefstijl

  • RSS

Fit is fijn

Posted by Beheer november - 28 - 2012 0 Comment

Onder deze naam is project van start gegaan om kinderen uit de bovenbouw van het basisonderwijs te begeleiden naar een gezonde leefstijl. Het betreft kinderen die te weinig bewegen, niet goed meekunnen in de gymles en vaak een kilootje te veel hebben. Gedurende 2 jaar worden deze kinderen begeleid op gebied van voeding en bewegen. Er kunnen 24 kinderen deelnemen aan dit project. De werving is in samenwerking met de Angelaschool en sportcentrum Tiga .Maar ouders uit heel Boxtel kunnen hun kind ook individueel aanmelden bij sportcentrum Tiga. Bel 0411-684222 of info@tiga.nl t.a.v. Jan Schellekens. Voor dit project is een subsidie in kader van sportimpuls waardoor de kosten voor de ouders vrijwel nihil zijn. Voor meer info zie ook de flyer.